پروژه 4320 واحدی مسکن مهر پرند

پروژه 4320 واحدی مسکن مهر پرند

پروژه اجرای لوله های جی ار پی پتروشیمی جم

پروژه اجرای لوله های جی ار پی پتروشیمی جم

پروژه پلی پروپیلن پتروشیمی جم

پروژه گندله سازی کارخانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه گندله سازی کارخانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه گندله سازی کارخانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

تولید مواد و الیاف مصنوعی دی ام تی

تولید مواد و الیاف مصنوعی دی ام تی

عمليات اجرائي تأسيسات جانبی طرح توازن ذوب آهن اصفهان

عمليات اجرائي تأسيسات جانبی طرح توازن ذوب آهن اصفهان

عملیات تصفیه خانه جنوبی فاضلاب تهران مشارکت سماراه - اسپندان نو

عملیات تصفیه خانه جنوبی فاضلاب تهران مشارکت سماراه - اسپندان نو

آب شیرین کن بندرعباس

پروژه سالن مشایعین و مستقبلین فرودگاه دشت ناز ساری

پروژه سالن مشایعین و مستقبلین فرودگاه دشت ناز ساری

پروژه سالن ورزشی ساری

پروژه سالن ورزشی ساری