پروژه گندله سازی کارخانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه گندله سازی کارخانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه گندله سازی کارخانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

عمليات اجرائي تأسيسات جانبی طرح توازن ذوب آهن اصفهان

عمليات اجرائي تأسيسات جانبی طرح توازن ذوب آهن اصفهان

عملیات سیویل و اسکلت فلزی کارخانه سیمان 6000 تنی کنگان